พิธีเปิด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 28 ม.ค. 61 ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รภก.(ปร.)เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก. ชั้น 3

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.