อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จ.ภูเก็ต จัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพฯ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จ.ภูเก็ต จัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้าร่วมงานได้แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคอย่างสวยงาม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมที่จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรี ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองถลางไว้ให้อนุชนรุ่นหลังตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต และกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชนในท้องถิ่น

การที่จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ประกอบกับวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันที่กองทัพถลางรบชนะกองทัพพม่า การแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองถลาง และวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รำลึกและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี จึงขอสนับสนุน พร้อมทั้งขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนี้ทุกท่าน

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นาย อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น การออกร้านของดีประจำถิ่น (โอท็อป) และอาหารอร่อยของจังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชน ซึ่งมีความกล้าหาญและใช้แผนกลยุทธ์ในการรบ จนสามารถป้องกันเมืองถลางไว้ได้ ความสามารถด้านพาณิชย์นาวี (การค้าขายกับต่างชาติ) ความเป็นมาของเมืองถลาง และวิถีชีวิตของคนถลางในอดีต กิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง ตลาดพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ เครื่องจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และอาหารอร่อยภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.