อบจ.ภูเก็ต เตรียมการจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมการจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ชั้น 2 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความความก้าวหน้าเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำงานในแต่ละฝ่าย โดยได้มีการเสนอเพื่อทราบตารางการจัดกิจกรรม ตารางการอุดหนุนงบประมาณโครงการงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก อาทิ ความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศแด่พรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ถลาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป อาหารอร่อยภูเก็ตพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.