แถลงความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

แถลงความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ท่าเทียบเรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เป็นลักษณะการท่องเที่ยวทางทะเลที่ติดต่อกัน จากจังหวัดภูเก็ต ไปจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวทางทะเลต้องมีการบันทึกข้อมูลการติดต่อ เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางทะเล ทั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มวางแผนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานดิจิตัล หรือซิป้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่เป็นเจ้าของสัมปทานท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบนโยบายให้ อบจ.ภูเก็ต บริหารจัดการท่าเทียบเรือให้ได้รับความปลอดภัยนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้รับสนองนโยบายดำเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ ท่าเทียบเรือรัษฎา โดย อบจ.ภูเก็ต ได้ให้เอกชนรับสัมปทาน ส่วนท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มุ่งเน้นบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งกรมเจ้าท่า ตม. ด่านศุลกากร ตำรวจน้ำ กองทัพเรือ โดยอาศัยพื้นที่ One Stop Service ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ซึ่งขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างโป๊ะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโป๊ะเทียบเรือมีให้บริการไม่เพียงพอ และเพื่อให้เรือสปีดโบ๊ทที่จอดเทียบชายหาด รับ-ส่งผู้โดยสารในปัจจุบันจะต้องไปใช้บริการโป๊ะเทียบเรือทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอบจำนวนเรือหรือแสดงตัวตนของผู้โดยสารขณะขึ้น-ลงเรือได้ด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.