ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วันที่ 9 มิ.ย.60 นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา)เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบางส่วน ทภก. (Partial Business Continuity Plan Exercise) โดยทำการฝึกซ้อมร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.