ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินสนับสนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลมทราย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินสนับสนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลมทราย

วันที่ 15 พ.ค.62 เวลา 15.00 น. น.ส.ศิริวรรณ หลิมวิศิษฏ์พงศ์ ผอก.สกศ.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ผภก. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000.- บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลมทราย เพื่อใช้ในการจัดซื้อข้าวสารและน้ำดื่มสำหรับประกอบอาหารให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมทราย เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน บ้านแหลมทรายมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากเดิมมีนักเรียน 73 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 82 คน ทำให้ข้าวสารและน้ำดื่มที่ใช้ประกอบอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน โดยมีนางสาวสมพิศ ไพยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทรายเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.