ท่าอากาศยานภูเก็ต พบปะเครือข่ายการพัฒนาการให้บริการ ณ ทภก.
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต พบปะเครือข่ายการพัฒนาการให้บริการ ณ ทภก.

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 13.30 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “พบปะเครือข่ายการพัฒนาการให้บริการ ณ ทภก.” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ “แผนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทภก. (HKT Family) ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการนำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและคำชมเชย ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต มาเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อร่วมหาแนวทางการ แก้ไขปัญหา อีกทั้งรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและแนวคิด ในการพัฒนาแนวทางการให้บริการจากผู้ปฏิบัติงาน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.