ทภก. จัดโครงการ ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. จัดโครงการ ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน

วันที่ 8 ก.ค.61 ทภก. จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม โครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่คนในชุมชนบ้านสาคู ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบิน ทภก. พร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพโดย เรือตรีแพทย์หญิง ชฎาภัณฑ์ มารัตนะ แพทย์โรคทั่วไปจากโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.