ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

วันที่ 4 ก.ค.61 นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผอก.ฝรภ.ทภก. พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน กับโรงแรมอนันตรา วาเคชั่น คลับ ภูเก็ต เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชนในพื้นที่ตำบลไม้ขาว ตลอดจนเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงแรม ก่อตั้งครบ 5 ปี ในปี 2561 ณ บริเวณหัวท่าบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.