ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมให้บริการ 1 มิถุนายน 2561
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมให้บริการ 1 มิถุนายน 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.

ซึ่งขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครันในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทภก.เพิ่มขึ้น

ซึ่งประกอบด้วย เคาน์เตอร์เช็คอิน จำนวน 66 เคาน์เตอร์ และจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 8 เครื่อง ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 – 10 (Boarding Gate) สะพานเทียบอากาศยานจำนวน 7 ชุด ร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งห้องน้ำจำนวน 5 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ) และชั้น 3 เป็นพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร ประมาณ 3,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ร้านค้า พื้นที่พักคอย สำนักงานสายการบิน และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้โครงการพัฒนา ทภก. (ปีงบประมาณ 2553 – 2557) เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทภก. ส่วนภายในอาคารผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดั่งคำขวัญ ทอท. “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.