ติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 20 ก.พ.61 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ รองประธานกรรมการ ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. และ นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รญว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนา ทภก. โดย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทภก. ให้การต้อนรับ เข้าร่วมประชุมหารือ และนำตรวจพื้นที่ต่างๆ ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.