ติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 20 ก.พ.61 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ รองประธานกรรมการ ทอท. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ. และ นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รญว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนา ทภก. โดย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทภก. ให้การต้อนรับ เข้าร่วมประชุมหารือ และนำตรวจพื้นที่ต่างๆ ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.