ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับผู้อบรมหลักสูตร บงส.
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับผู้อบรมหลักสูตร บงส.

วันที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู รภก.(สธ.) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ทภก. ในเรื่อง “การบริหารจัดการของท่าอากาศยานภูเก็ต” ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการของท่าอากาศยานที่ดี ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.