ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน

วันที่ 20 พ.ค.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก
นายมาโนช สายทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่ชุมชุนบ้านไม้ขาวซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบิน พร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแพทย์หญิง พิมพกา ตันติธรรมวงศ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.