ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดแถลงข่าวการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดแถลงข่าวการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทภก.ทอท.) จัดแถลงข่าวการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อแถลงถึงความคืบหน้าของการดำเนินงาน

ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตและชี้แจงข้อมูลที่เป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น การสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เชิญ บริษัทสายการบิน, หน่วยงานราชการ ,ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต, ประธานสภาหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวและตอบข้อซักถาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อที่จะชี้แจงประเด็น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับความสนใจในระหว่างการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมทั้งเป็นการรายงานความคืบหน้า ของการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอันดีให้กับบุคคลภายนอก เนื่องด้วยปัจจุบัน ทภก. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงจึงส่งผล กระทบต่อ การให้บริการแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่ง ทภก.มิได้นิ่งนอนใจ และพยายามปรับปรุง เพื่อให้ การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.