ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

วันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator,AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่(Adult Basic Life Support,BLS) โดยจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก.,หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก.,บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการ จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.60 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.