ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะ อบจ.เชียงราย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะ อบจ.เชียงราย

วันที่ 27 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. น.ส.สุมาลี สำเภารัตน์ ผอก.ฝปข.ทภก. เป็นผู้แทน ผภก.ให้การต้อนรับ คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยท่าอากาศยานภูเก็ตบรรยายสรุป เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ห้องประชุม ทภก.ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก. และนำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทภก.

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.