ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง ทอท.
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

วันที่ 9 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 34 คน เข้ารับทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,000.-บาท ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.