ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย

วันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 08.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ,สายการบิน และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก. เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ทภก. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 ได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และให้เริ่มในวันที่ 28 ก.ย.60 เป็นวันแรก

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.