ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมการปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมการปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์

วันที่ 4 ก.ย.60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการกำหนดเข้าปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะที่ 1) โดยได้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดที่ประสงค์ จะประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก. เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.