ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการฝึกนักดำน้ำ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการฝึกนักดำน้ำ

วันที่ 28 ส.ค.60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกนักดำน้ำเพื่อกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ ทภก. จัดขึ้นเพื่อฝึกนักดำน้ำจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อทำกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกันกับชุมชน ที่อยู่โดยรอบ ทภก. พิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องฝึกอบรม ฝปข.ทภก.ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.