โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ “ช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นายสมพร แทนสกุล ประธานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมดีวารี ไม้ขาว บีช ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดีวารี ไม้ขาว บีช ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านสามช่องเหนือจังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภิรมย์ พรหมจรรยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตและตัวแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการดังกล่าวได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้นำท่องเที่ยวชุมชน สมาชิกท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน สามารถบริการนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว และได้รับความรู้ประสบการณ์ จากการศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับชุมชนต่อไป”

ด้าน นายสมพร แทนสกุล ประธานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว กล่าวว่า “ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.