อบจ.ภูเก็ต ร่วมร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลเมืองป่าตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวหาดป่าตองให้เป็นที่รู้ในวงกว้างของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง High Season โดยการจัดรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ขบวนแห่ภูเก็ตคานิวัลจากภาคส่วนต่างๆ การแสดงของวงดนตรีศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดงาน กิจกรรมการประกวดวงดนตรี Amazing Patong Band Challenge 2017 และกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.