ผภก. เข้าร่วม พิธีทำบุญครบรอบการดำเนินการ 19 ปี
ข่าว ภูเก็ต

ผภก. เข้าร่วม พิธีทำบุญครบรอบการดำเนินการ 19 ปี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30 น. ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบการดำเนินการ 19 ปี และพิธีเปิดใช้สะพานเทียบอากาศยานหมายเลข 4 ทชร.โดยมีผู้บริหาร ทอท., ส่วนงานราชการ, บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการเข้าร่วมพิธี

การนี้ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตได้เดินทางเข้าร่วมพิธีและมอบแจกันดอกไม้แด่นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อแสดงความยินดีและกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร, ส่วนงานราชการ,บริษัทการบิน และผู้ประกอบการของ 2 ท่าอากาศยาน ซึ่ง ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีเที่ยวบินตรง ไป-กลับ เส้นทางภูเก็ต-เชียงราย-ภูเก็ต ปฏิบัติการบินโดยสายการบินไทย เวียดเจ็ต แอร์ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 เที่ยวบิน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.