เทศบาลตำบลราไวย์ รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่หาดมิตรภาพ บางคณฑี ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วม

ซึ่งกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการรักษาความสะอาดของเมือง และนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean bu our hand and heart” เพื่อดูแลรักษาพื้นที่เมืองและชายหาดสาธารณะให้มีความสะอาด สวยงามและน่ามองต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.