ทต. วิชิตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลไทย
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลไทย

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณชุมชนคลองเกาะผี หมู่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยในพิธี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ อีกทั้งร่วมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.