ทอล์ค โชว์ ตอน ใจสบาย กายสมาร์ท
ข่าว ภูเก็ต

ทอล์ค โชว์ ตอน ใจสบาย กายสมาร์ท

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “ทอล์ค โชว์ ตอน ใจสบาย กายสมาร์ท” โดยมีคุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นักจิตวิทยาด้านการพัฒนาสมองและนักพูดที่กำลังได้รับความนิยม มาร่วมสร้างวิธีคิดและแนวทางการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพใจที่ดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อนึ่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Be Healthy Fair 2017 มหกรรมสุขภาพ 22 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Health for Smart Life เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างรอบด้าน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาด เริ่มตั้งแต่การมีโภชนาการที่ดี มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการมีเกราะคุ้มกันทางจิตใจ และยังเป็นการแสดงความขอบคุณคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นผู้ดูแลสุขภาพเสมอมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.