พิธีเปิดโครงการสร้างความคุ้นเคยกับ ทอท.
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิดโครงการสร้างความคุ้นเคยกับ ทอท.

วันที่ 23 เม.ย.61เวลา 09.00 น. นางรัญนา ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความคุ้นเคยกับ ทอท. (AOT Familiarization) ประจำปี 2561 สำหรับพนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก. และ ทหญ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งให้มีความรู้พื้นฐานด้านการบิน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน ตลอดจนรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของ ทอท. และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรที่ตนได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน การนี้ ร.ต.ธานี ช่วงชู รภก. (สธ.) เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และให้โอวาสแก่พนักงานและลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมธัญญะปุระ จ.ภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.