ทต.ศรีสุนทร มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ศรีสุนทร มอบปัจจัย สนับสุนนกิจกรรมเดือนรอมฎอน

เวลา 09.00 น. วันนี้(19/5/60) นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาล นายไตรรงค์ คำวิเศษณ์ ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรพร้อมทั้งมอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมปฎิบัติศาสนกิจละศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 (พ.ศ. 2560) ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2560

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดโครงการมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมปฎิบัติศาสนกิจละศีลอดในเดือนรอมฎอน ครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่ง เป็นเดือนแห่งการประกอบคุณความดี การมอบปัจจัยสนับสนุนการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่มัสยิด จึงแสดงถึงความจริงใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฎิบัติศาสนกิจ ตลอดจนสร้างความดีในเดือนอันประเสริฐยิ่ง อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ ให้บังเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า การมอบปัจจัยสนับสนุนการปฎิบัติศาสนกิจการละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่มัสยิดในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจ และการทำความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติศานกิจของประชาชนในพื้นที่ สำหรับปัจจัยในการมอบให้กับพี่น้องมุสลิมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลอินทผาลัย ข้าวสาร น้ำตาลทราย ชา กาแฟ น้ำมัน และอื่นๆอีกหลายรายการ มอบให้กับมัสยิดต่างในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร จำนวน 5 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.