ทต.ราไวย์มอบเงินสนับสนุน แก่มัสยิดทุกแห่งในพื้นที่ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์มอบเงินสนับสนุน แก่มัสยิดทุกแห่งในพื้นที่ราไวย์

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2560 เวลา 15.00 น. ที่มัสยิดนูร่นอิบาดะห์ (บ้านไสยวน) เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอน โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจรณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วม

เทศบาลตำบลราไวย์ ได้มีการจัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1438 ซึ่งเป็นเดือนแห่งประเสริฐ ที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ถือศีล เทศบาลจึงได้สนับสนุนน้ำดื่ม อินทผาลัม และเงินสนับสนุนให้แก่ มัสยิดมัสยิดนูร่นอิบาดะห์ บ้านใสยวน หมู่ 7, มัสยิด ยูรุดดีนียะฮ์ บ้านบางคณฑี หมู่ 4 และ มัสสยิด เอาวาลุ้ลฮีดายะห์ เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมนำไปใช้ในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.