ทต.ราไวย์ จัดโครงการ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดโครงการ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่จุดรองหน้าห้างแม็คโครราไวย์ ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป้นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. หน่วยงานราชการ สถานีตำรวจภูธรฉลอง และประชาชนตำบลราไวย์ เข้าร่วมในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ สนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชน โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยถนนสายหลักและสายรอง ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.