ทต.ราไวย์ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว และไลฟการ์ด ลงพื้นที่
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว และไลฟการ์ด ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 ที่หาดในหาน นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายปรีชาเจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน งานป้องกัน อปพร. เทศกิจ รพสต.ราไวย์ ไลฟการ์ดจิตอาสา กู้ชีพกู้ภัย ทต.ราไวย์และแนวร่วม กลุ่มร่ม หมอนวดชายหาด ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมร่วมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหาดในหาน หาดยะนุ้ย โดยไลฟการ์ดจะเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกับเทศบาลราไวย์ต่อไป และทั้งนี้ตามที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อม ก่อนที่จะถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นหลังจากที่สัญญาที่ผู้ประกอบการทำไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะสิ้นสุดในวันนี้ (30 กันยายน 2560) โดยในเขตอำเภอเมือง มีทั้งหมด 4 หาด ได้แก่ หาดในหาน หาดยะนุ้ย หาดกะตะ และหาดกะรน ซึ่งทั้ง 4 หาด อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลราไวย์ และเทศบาลตำบลกะรน ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในการบูรณาการร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ อปพร. ในบางส่วน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.