ทต.ฉลอง ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉลอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉลองพร้อมด้วย นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง ชั้น 2

เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือและรายงานภาระกิจการปฏิบัติราชการของแต่ละกองฝ่าย เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ของพนักงานเทศบาลเพื่อเข้าถึงการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบลฉลองต่อไป

และการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการ จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีข้อสั่งการต่างๆจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการในส่วนที่ข้องต่างๆ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.