ทต.ฉลอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา14.00 น. เครื่องบินพระที่นั่งจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จากนั้นจะทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ เพอรานากันนิทัศน์ ในเวลา14.30 น. จากนั้นเวลา 16.10 น. เสด็จฯ ทรงเปิด โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.50 น. เสด็จฯ โรงเรียนเยาววิทย์อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตามลำดับ ก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามบินภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังกรุงเทพมหานครในเวลา 14.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.