ทต.ฉลองปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ควบคุมการตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง เพื่อทัศนวิสัยที่ดีและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน อาจจะเกิดลมกระโชกแรง ทำให้กิ่งไม้หักหรือตกลงมา สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.