ทต.ฉลอง ประชุมการจราจรในซอยตาเอียด
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมการจราจรในซอยตาเอียด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรในซอยตาเอียด ตำบลฉลอง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ. ฉลอง ประธานชมรมผู้ประกอบการและ ผู้ประกอบการภายในซอยตาเอียดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง

เนื่องจากปัจจุบันนี้ซอยตาเอียดเป็นซอยที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพซึ่งเปิดมิติแห่งการท่องเที่ยวแบบใหม่ของประเทศไทย ทำให้ในซอยฯมีกิจกรรมของนักท่องเที่ยวหลากหลายอาทิเช่น มีการสัญจรไปมาระหว่างที่พักกับสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยิม ร้านอาหาร ร้านนวด ฯลฯ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังใช้สองข้างทางของซอยตาเอียดเป็นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายในทุกๆเช้าและเย็น ปัจจุบันนี้การจราจรในซอยตาเอียดนั้นประสบปัญหาอย่างมากจากการใช้เส้นทาง ของรถบัสขนาดใหญ่เพื่อขนส่งนักท่องเที่ยว (ที่ไม่ได้มาทำกิจกรรมภายในซอยฯ) เชื่อมต่อ ระหว่างถนนเจ้าฟ้าตะวันออกกับเจ้าฟ้าตะวันตกแต่เนื่องจากซอยตาเอียดเป็นถนนขนาดเล็กใช้สำหรับการสัญจรของคนในท้องถิ่น จึงไม่เหมาะที่รถขนาดใหญ่จะใช้สัญจรไป-มา ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยได้รับความเสียหายและทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างมาก

ทางชมรมจึงมีความต้องการหารือร่วมกันกับฝ่ายต่างดังนี้ ขอให้ทางราชการปักป้ายจำกัดความเร็วและป้ายจราจรอื่นๆในตำแหน่งต่างๆที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการจราจรและออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ทั้งนี้สมาชิกชมรมฯ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าวได้เข้าชื่อและเซ็นชื่อเพื่อร้องเรียนมายังทางเทศบาลฯ

โดยการหารือร่วมกันนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้รับปากพูดคุยและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ข้อสรุปเป็นที่พอใจแก่ชมรมผู้ประกอบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.