ทต.ฉลองเปิดรับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พายุทกซูรี
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองเปิดรับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พายุทกซูรี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ได้เกิดฝนตกหนักจากพายุทกซูรีทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฉลองจึงได้เปิดรับแจ้งเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อรับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลฯ เอกสารที่ใช้ในการรับความช่วยเหลือ 1. ในกรณีที่เป็นบ้านของตนเอง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 2. ในกรณีที่เป็นบ้านเช่า หนังสือสัญญาเช่าที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าอย่างละ 1 ชุด ภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือน ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.