กำหนดการพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

กำหนดการพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ปี 2562

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เป็น ศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูเก็ต แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ศาลเจ้าหลังเก่าได้พังลงไปแล้ว ปัจจบันนี้กำลังอยู่ในช่วงสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ระหว่างนี้ได้มีการจัดสร้างศาลเจ้าชั่วคราวขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ด้วย

นอกจากนี้หากท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลเจ้าถี่ก่งตั๋วแห่งใหม่ สามารถติดต่อได้ ณ ศาลเจ้าชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ

สำหรับกำหนดการประกอบพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ประจำปี 2562 มีดังต่อไปนี้

วันอังคาร ที่ 1 ต.ค. 62
15.30 น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงขุนทหาร)
21.00 น. พิธีป่ายชิดแช่

วันพุธ ที่ 2 ต.ค. 62
07.00 น. อิ้วเก้ง (พระออกให้พรตามบ้าน)
15.25 น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงขุนทหาร)

วันศุกร์ ที่ 4 ต.ค. 62
15.30 น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงขุนทหาร)

วันเสาร์ ที่ 5 ต.ค. 62
15.00 น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงขุนทหาร)
17.00 น. อิ้วเก้ง (ในหมู่บ้าน เส้นทางวันไหว้เทวดา)

วันจันทร์ ที่ 7 ต.ค. 62
15.30 น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงขุนทหาร)
20.00 น. พิธีโก่ยห่าน (สะเดาะห์เคราะห์)
22.45 น. พิธีส่างถี่ก่ง ณ ปากคลองมุดง

วันอังคาร ที่ 8 ต.ค. 62
17.30 น. พิธีโข้กุ้น (อาหารคาว) และ ประกอบพิธีลงเสาโก้วเต้ง

07.00 น. อิ้วเก้ง (พระออกให้พรตามบ้าน)
วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 07.00 น. อิ้วเก้ง (พระออกให้พรตามบ้าน)
วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 17.00 น. อิ้วเก้ง (ในหมู่บ้าน เส้นทางวันไหว้เทวดา)

สถานที่ตั้งของศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.