ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 8 ส.ค.60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทภก. ผู้ประกอบการ,สายการบิน,ส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก. เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.