ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ คณะ จากโรงเรียนถลางวิทยา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ คณะ จากโรงเรียนถลางวิทยา

วันที่ 29 ส.ค.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 65 คน  จากโรงเรียนถลางวิทยา เข้าทัศนศึกษา ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดย วิทยากรจาก ทภก. นำทัศนศึกษาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต และให้นักเรียนได้ลองสนทนาจริง กับผู้โดยสารชาวต่างชาติ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.