ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ ครู และ นักเรียน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ ครู และ นักเรียน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม ทภก. และดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ จากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ทภก.ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจำนวน 46 คนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม ทภก. และดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ จากสถานที่จริง ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ทภก.

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.