อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 102 คน เพื่อศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ “การจัดการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่ดำเนินการโดย อบจ.ภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.