โครงการมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน
ข่าว ภูเก็ต

โครงการมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน

ปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้ามอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

อนึ่งฯ โครงการมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน 22 ตู้สู่ชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Be Healthy Fair 2017 มหกรรมสุขภาพ 22 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นผู้ดูแลสุขภาพตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา

เพราะเราตระหนักดีว่าการจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องเริ่มดูแลตั้งแต่วัยเด็ก

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.