ตำบลฉลอง ต้อนรับ คณะ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ข่าว ภูเก็ต

ตำบลฉลอง ต้อนรับ คณะ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ต้อนรับคณะทำงาน และติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม CCTV ชั้น 1 อาคารจอดเครื่องจักรขนาดเบา เทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วย นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง หัวส่วนราชการ เทศบาลตำบลฉลอง และคณะทำงาน และติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เข้าร่วม

เพื่อประชุมคณะทำงาน และติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลตำบลฉลอง หรือคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง จนสามารถวิเคราะห์ปริมาณและแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบการดำเนินงานได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.