ทต.ฉลองตรวจสอบกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองตรวจสอบกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วย นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ และ นายเฉลิม กอบธัญการณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ ใบอนุญาต เลขที่ 11/2556 วันที่ 21 มกราคม 2556 ออกโดยกรมเจ้าท่า โดยมี นายพรชัย ราชรักษ์ บ้านเลขที่ 96/237 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าของ

การลงพื้นที่ดังกล่าว มาจากการที่มีชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ร้องเรียนมายังเทศบาลฯ ว่า ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีการทิ้งขยะลงทะเล และกระชังดังกล่าวใช้ในการเปิดร้านอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า แพดังกล่าวใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ มิได้เปิดเป็นร้านอาหารแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.