อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครสวรรค์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 25 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการ อบจ.นครสวรรค์

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.