ท่าอากาศยานภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

วันที่ 24 ม.ค. 61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต/ประธานคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (คปอ.ทภก.) นำคณะกรรมการ คปอ.ทภก.และผู้เกี่ยวข้องศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการฯ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 61 โอกาสนี้ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ คปอ.ทภก.และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.