อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ ม.ธรรมศาสตร์ ดูงานบริหาร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ ม.ธรรมศาสตร์ ดูงานบริหาร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า พร้อมนักศึกษา จำนวน 15 คน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.