อบจ.ภูเก็ต คว้ารางวัลผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข  รพ.อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คว้ารางวัลผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดย นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด” และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นโอกาสอันน่ายินดีที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ อันจะช่วยส่งเสริมสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทย รวมถึงการพัฒนา และส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.