ทต.ฉลองต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลดีบุก
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลดีบุก

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ พร้อมด้วย นายวิชัย พฤฒิสืบ เลขานุการสภาฯ นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการ ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดีบุก เพื่อมอบของใช้ให้แก่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลฉลอง (กู้ชีพนางนวล) เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป โดยมีนายทนง องค์สันติภาพเป็นตัวแทนรับมอบ ณ เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.