ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิง และ หนีไฟ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิง และ หนีไฟ

วันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 14.00 น. ทภก. ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสำนักงาน ทภก.โดยมี ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการการดับเพลิง ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน ได้ทำการฝึกซ้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน ณ อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.